Scheppingsverhaal deel 1Scheppingsverhaal deel 1. Waarom zijn wij mensen hier op aarde ?

De Bron heeft vele namen, in vele religies:Ik noem het De Bron om niemand voor het hoofd te stoten. Ik zal mijn visie hierover delen: De Bron is een alles doordringend wezen van pure liefdeskracht. Liefde wil schijnen, liefde wil delen, schenken en scheppen. De Bron is een wezen van pure liefde en uit zijn buik stromen regenbogen en vanuit deze regenbogen zijn wij geschapen.

Wij zijn geschapen als gelijke wezens, als kinderen van deze Liefdesbron. Geschapen vanuit zijn overgrote liefde, omdat liefde een scheppende kracht is. Een Baringswee als het ware. Al zijn kinderen hebben dezelfde liefdesbron in zich gekregen en ook zijn scheppende kracht. De Bron wilde hiermee bereiken; dat zijn geschapen liefdeswezens, vanuit hun vrije wil hun liefde aan de Bron zouden schenken. Daarom heeft hij vanuit zijn overgrote liefde voor ons aan al zijn kinderen de vrije wil gegeven, zodat zijn kinderen zelf vanuit hun liefde rondom de Bron kunnen zijn. En zelf konden scheppen en creëren. En in niet te bevatten grote liefde , konden schenken en geven aan de Bron. Wat de Bron uitermate gelukkig maakt. De grootse liefde en geluk doorstroomden zijn kinderen volledig , wat deze op hun beurt weer uitermate gelukkig stemde. Zo bleven ze dicht bij de Bron, De bron van Al dat er is. Dit was de stroom die geschapen moest worden, dat de bron zijn liefde gaf en ook weer zou ontvangen. De bron is de hemelse vader en moeder; zo boven zo beneden…

Echter door de vrije wil besloot een kind van de vader met gelijkaardige krachten voor de andere schepsels te gaan staan en doordat dit wezen ook een even groot licht kon uitstralen als de vader, deed hij zich voor als de bron/vader voor de andere schepsels. Puur uit jaloezie. Zijn Balans van geven en ontvangen was uit evenwicht geraakt. Dit wezen wilde ook aanbeden worden door de andere schepsels. En ze zouden in groot aantal geloven dat hij de werkelijke vader was.

Dit wezen die we later zijn gaan kennen als Lucifer heeft deze wezens zo lang misleid en zich voorgedaan als de Bron/ de vader dat de schepsels die hem volgden het werkelijke en echte licht van de vader / de Bron niet meer herkenden of konden zien. Ze waren misleid. Dit wezen probeerde steeds meer wezens voor hem te winnen. Hij kon zich namelijk net zo voordoen als de vader omdat hij in zijn gelijkenis is geschapen. De vader/Bron kon dit niet langer toestaan in zijn koninkrijk waar alleen liefde is. Zodoende nam hij dit wezen zijn scheppingskracht af en verbande hem uit zijn Koninkrijk samen met zijn volgelingen welke ook de werkelijke kinderen zijn van de Bron/de vader tot zijn grootste verdriet. Maar hij zei tegen Lucifer; ik zal mijn kinderen weer terugwinnen! ookal duurt het eeuwen of eonen. Zo startte dit duister geworden wezen zijn eigen Koninkrijk en beïnvloedde de voor zich gewonnen wezens Nu had Lucifer een heel leger , echter het scheppen van wezens kon Lucifer niet, deze kracht was hem afgenomen. Hij kon wezens alleen beïnvloeden en misleiden om zijn leger uit te breiden.

Het ontstaan van de aarde

De aarde waarop wij leven is een levend wezen geschapen door de vader/de Bron voor zijn kinderen. Alles hier op aarde is doordrongen van licht. Geschapen door de vader zoals ook de gekluisterde materie zoals steen etc. Alles is doordrongen van goddelijke perfectie. Kijk maar eens goed in de natuur om je heen. Hoe alles tot in de puntjes is uitgestippeld. Het groeien en bloeien, de seizoenen.

Toen wij op aarde kwamen waren we nog niet zo verdicht in ons stoffelijk lichaam als nu. Wij waren wezens van licht en liefde en leefden in het licht van de vader op deze prachtige aarde.”De hemel op aarde’. Wat de vader uitermate gelukzalig maakte is als zijn kinderen vanuit hun gegeven vrije wil de weg weer terugvonden naar hem, waarop hij zijn kinderen weer gelukzalig maakte en zal ,maken zoals gezegd was in het allereerste begin.

De bedreiging

Lucifer de afgevallene was woest en razend omdat zijn scheppingskracht van hem was afgenomen. Zo kon hij zijn leger niet uitbreiden om nog machtiger en groter te worden. Zodoende besloot hij zielen voor zichzelf te gaan winnen op aarde. Om zo zijn leger van duisternis te gaan uitbreiden. Door middel van zichtbare en onzichtbare krachten probeerde hij de zielen op aarde te misleiden en te beïnvloeden. Hij kon zich namelijk voordoen als een engel Gods. Stralend en liefdevol. Hij had de kracht gedachtes te beïnvloeden en de zielen op aarde verkeerde keuzes te laten maken. De aarde raakte hierdoor steeds meer verduisterd. Hij slaagde erin om steeds meer zielen te misleiden. De mensheid werd zo onnoemelijk lang beïnvloedt  en het onstoffelijke werd hierdoor steeds dichter en zwaarder, waardoor wij als het ware door verstoringen steeds dichter werden. En zo een stoffelijk lichaam aannamen. Vele zielen waren na verloop van tijd de Bron/de vader vergeten. Ofwel ze schonken er weinig aandacht meer aan, en kenden de vader alleen uit geschreven boeken of verhalen. Zelf waren ze de verbinding kwijt. Er werden door de verstoringen karakter eigenschappen ontwikkeld die voor alles stonden behalve liefde. Jaloezie, macht, wraak, dualiteit. Er werd een donker web over de aarde gespannen door het duistere leger van Lucifer zodat de mensen op aarde in de illusie van de materie bleven leven en makkelijk blind te maken waren voor de onmetelijke diepe liefde voor de vader/de bron. Die er altijd is geweest en altijd zal blijven. De mensheid raakte verstrikt en verloren in de duisternis.

Het lijden op aarde

De vader wil niets liever dan dat zijn kinderen hem weer vanuit de gegeven vrije wil weer terugvinden en in gelukzaligheid zijn. Hij wil ze doorstromen met onmetelijke diepe liefde. Hij wil ze niet dwingen, want dwang is het tegenovergestelde van vrije wil. En de vrije wil is ons vanuit overgrote liefde van de vader gegeven. De vader/de Bron heeft het lijden op aarde niet geschapen, maar hij laat het ons wel overkomen. Het lijden hoort helaas bij de dualiteit van de aarde waarin wij nu leven. Er is geen uitvlucht te verzinnen om aan het lijden te ontkomen dan alleen de steile weg der liefde recht omhoog naar de vader/bron te beklimmen. Deze weg is vaak moeilijk begaanbaar. Velen kiezen dan ook voor de brede makkelijke weg. Dat is de weg waarop het blinkt. De weg van het duister/materie. Ik wil niet zeggen dat materie slecht is, de vader/bron wil alles aan zijn kinderen schenken, ze gelukzalig maken. De balans is verloren en het grote deel van de mensheid vervult zijn doel in het leven met het verzamelen van zo veel mogelijk materie. waardoor hij verblindt wordt voor de liefde van de vader. Voor velen is het verkrijgen van zoveel mogelijk materie het bewijs van een succesvol en voldaan leven. Echter verliezen ze zichzelf vaak door het harde werken hiervoor. De kans is groot dat zij uiteindelijk de weg kwijt raken of komen plotseling door hard lijden weer tot bezinning.

Dit moet de vader dan wel over zijn kinderen laten komen om de ziel niet verloren te laten gaan. Zodat deze ziel niet verblindt wordt door de tegenstander in het hiernamaals. Want het duister heeft ook een hemel echter dit is een lokmiddel voor verdwaalde zielen. Mocht dit wel gebeuren dan zal de vader/de bron deze ziel vanzelf terughalen, mits er de wil is het werkelijke licht van de vader te willen herkennen.

De bron wil ons eraan herinneren dat wij uit zijn liefde zijn voortgekomen, wij eenheid zijn en allemaal dezelfde liefdesvonk in ons dragen. Hij wil niets liever dan dat wij deze vonk weer laten ontvlammen en weer zijn wie we echt zijn en dat is Liefde. Liefde voor onze broeders en zusters. Hij- onze vader staat ons continue ter beschikking om ons te helpen. Alsook zijn boodschappers de engelen.

Barbara